STARTER PACK – spotkanie przy stole

SKU: 1648 Kategorie: ,

55.00 za szt.

Spróbuj pysznych propozycji IceFood.pl

Jeżeli jesteś nowym klientem (albo jeszcze nie korzystałeś z tej promocji) i chciałbyś spróbować naszych produktów to mamy dla Ciebie specjalną propozycję:

Oferujemy możliwość przetestowania  sztandarowych pozycji naszego sklepu w promocyjnej cenie łącznie z dostawą zamówienia gratis.

ABY ZAMÓWIĆ ZESTAW NASZYCH PRODUKTÓW W PROMOCYJNEJ CENIE 24,99 ZŁ ZAMIAST 55 ZŁ NALEŻY:

  1. ZAREJESTROWAĆ SIĘ W SKLEPIE ICEFOOD.PL,
  2. DODAĆ STARTER PACK DO KOSZYKA,
  3. KONTYNUWAĆ ZAKUPY LUB PRZEJŚĆ DO KASY,
  4. WPISAĆ KOD RABATOWY O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: starterpack50%

Wychodzimy z założenia, że najłatwiej do naszych produktów przekona Was możliwość ich spróbowania. Stąd pomysł na starter packi. W ramach nowych zestawów otrzymują Państwo szansę na przetestowanie sztandarowych pozycji naszego sklepu.

Regulamin promocji zakupu zestawu Starter Pack znajduje się w zakładce Częste pytania w ostatnim akapicie

Na stanie

Poleć ten produkt znajomym

Opis

Pierw­szy star­ter packSpo­tka­nie przy sto­le” to pro­po­zy­cja zawie­ra­ją­ca tra­dy­cyj­ne sma­ki. Daje­my Wam to, co naj­lep­sze, czy­li ręcz­nie lepio­ne pie­ro­gi na sło­no i na słod­ko. Coś dla sie­bie znaj­dą też mię­so­żer­cy, dla któ­rych przy­go­to­wa­li­śmy zra­zy  woło­we, gołąb­ki wie­przo­wo-woło­we i pie­czo­ne mię­so do keba­ba jako­ści pre­mium. Uzu­peł­nie­niem i zwień­cze­niem zesta­wu są warzy­wa i owo­ce, czy­li solid­na daw­ka wita­min zapew­nio­na przez: kró­lew­ską mie­szan­kę warzyw­ną, kol­by kuku­ry­dzy, pokro­jo­ną cebu­lę oraz natkę pie­trusz­ki, kope­rek i tru­skaw­ki!

Wszyst­kie pro­duk­ty są mro­żo­ne szo­ko­wo, co pozwa­la im dłu­go wytrwać w Waszych zamra­żar­kach, cho­ciaż pole­ca­my szyb­ką degu­sta­cję. Gwa­ran­tu­je­my, że będzie­cie chcie­li wię­cej 🙂

STARTER PACK – SPOTKANIE PRZY STOLE:

1. Pie­ro­gi z mię­sem (250 g)

2. Pie­ro­gi z jago­da­mi (250 g)

3. Zra­zy tra­dy­cyj­ne woło­we 100 g (2 szt.)

4. Gołąb­ki wie­przo­wo-woło­we 85 g (2 szt.)

5. Kebab dro­bio­wy pie­czo­ny (250 g)

6. Tru­skaw­ka (250 g)

7. Mie­szan­ka kró­lew­ska (250 g)

8. Kuku­ry­dza kol­by (2 szt.)

9. Cebu­la kost­ka (250 g)

10. Zio­ła: Natka pie­trusz­ki (100 g)Kope­rek (100 g), Szczy­pio­rek cię­ty (100 g)

Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “STARTER PACK – spotkanie przy stole”